Právo v praxi
Popis relácie

Právna poradňa s našimi právnikmi ponúka neraz zložité témy, ako je napríklad šikana na pracovisku alebo trestný čin. Ide o témy z oblasti pracovného, obchodného, trestného a rodinného práva. Odborníci vám ponúkajú taktiež priestor na vaše námety a podnety.

Archív relácie
Právo v praxi – Dedenie zo závetu
Právo v praxi – Mestská polícia
Právo v praxi – Otázky divákov 16
Právo v praxi – Otázky divákov 15