Reklama vo Východoslovenskej televízii

  • Cielenie televízie na 1,6 milióna obyvateľov východného Slovenska
  • Vysoký divácky potenciál (1 430 000 divákov) a pokrytie (840 000 domácností)
  • Multikanálovosť šíreného obsahu (DVB-T, MAGIO, ORANGE TV, ANTIK, VNET, YouTube Live, Facebook, YouTube, web archív)
  • Moderná a dynamická televízia, profesionálny, priateľský a príjemný kolektív
  • Nestrannosť a objektivita
  • Unikátny vlastný obsah
  • Bohatá programová štruktúra = širokospektrálna cieľová skupina
  • Vysoká autenticita pre obyvateľov regiónu
  • Flexibilita a individualizácia: Východoslovenská televízia sa vie prispôsobiť vašim individuálnym požiadavkám

Cenník Východoslovenskej televízie

Vysielanie spotu v reklamných blokoch

Dĺžka spotu Cena (bez DPH) za jedno vysielanie v časoch:
6:15-6:20, 9:15-9:20, 12:15-12:20, 15:45-15:50
Cena (bez DPH) za jedno vysielanie v hlavnom vysielacom čase:
18:15-18:20 a 22:15-22:20
15 sekúnd 10,50€ 12,60€
20 sekúnd 12,00€ 14,40€
25 sekúnd 13,50€ 16,20€
30 sekúnd 15,00€ 18,00€
35 sekúnd 18,00€ 21,60€
40 sekúnd 19,50€ 23,40€
45 sekúnd 22,50€ 27,00€

Cenník formátov Východoslovenskej televízie

Formát Špecifikácia Cena (bez DPH)
Reklamný rozhovor - vysielanie 1 minúta 25€
Reklamný rozhovor - výroba 1 minúta čistého výsledku 210€
Sponzorský odkaz 10 sek 250€
Product Placement - 300€
Teleshopping 1 minúta 85€
* podľa náročnosti výroby

Reklama na webe Východoslovenskej televízie

Formát Časové vymedzenie Cena (bez DPH)
Hlavný baner na domovskej stránke (1170x582) 1 týždeň 200€
Bočný baner na domovskej stránke (366x582) 1 týždeň 140€
PR článok zverejnený na webe, s preklikom z domovskej stránky 1 týždeň 100€

Cenník politickej reklamy je vám k dispozícii na stiahnutie tu

Výhody reklamy vo Východoslovenskej televízii